Úvod
Úvod
Kde nás najdete
Novinky
Novinky
©achové novinky
Ubytování
Akce
Knihovna
Umělecká tvorba
Faktografie
©achy
Aktuality - ©achy
Velmistr odpovídá ...
Portál pro rozhodčí
Fórum
Spolupracovníci
Tréninkové materiály
Úspěchy ©K Strmilov
Korespondenční ©ach
Problémový ©ach
Kontakty
Odkazy
Pikomat
PraSe
Přihlásit se

Heavy Duty

Název je převzat z kulturistické terminologie,kde je užíván pro určitý moderní druh mimořádně náročného a účinného treninku. Také turnaje HEAVY DUTY, jejichž ústřední osobností je po kulturistovi IM Robertovi Cvekovi dnes již GM Tomáš Polák, plní pro mládež vedle možnosti zahrát si na elo a s velmistrem i funkci skutečně vysoce kvalitních tréninků.

Turnajů se účastní mládežníci (i zahraniční) a zároveň špičkoví dospělí, ale mladí hráči (GM, IM). Děti si tedy nejen zahrají s mezinárodními mistry a velmistry a pod jejich dohledem mezi sebou, ale budou absolvovat i rozbory partií a hlavně odborné přednášky, které budou bezprostředně reagovat na potřeby hráčů, tak jak je přímo v turnaji zjistí velmistr či mistři.

Lze předpokládat i navazování dlouhodobější trenérské spolupráce... Jak bylo uvedeno, první vůdčí osobností po odborné stránce byl IM Robert Cvek (23 let), který si již získal pověst mimořádně schopného trenéra díky nejen šachové síle a nedostižné srozumitelnosti, ale i díky oblibě u dětí (zanedbatelný věkový odstup) a zároveň nesmírné autoritě s jakou například udržoval absolutní kázeň i při sebenáročnějším mnohahodinovém tréninku. (Gorilí svalstvo, jakým je ověšen taky asi dělalo svoje...). Dnes je již vůdčí osobností GM Tomáš Polák (31 let), hráč s mnoha mezinárodními úspěchy a vysoce úspěšný trenér mládeže i mimo Jihočeský kraj, který je, co se týká kázně, trochu benevolentnější. Organizačně jsou turnaje zajištěny naším klubem (ubytování, hrací místnosti, stravování) a zajišťovány jsou i nešachové aktivity, což by vzhledem k "rozumnému" počtu účastníků mělo být konečně možné na solidní úrovni. Navíc se vzhledem k technickým možnostem předpoklá zapojení i pohybově hendicapovaných dětí.

Prvního pokusného turnaje se zúčastnilo 5 hráčů, další turnaje už probíhaly ve standardním počtu 10-14 účastníků. A nyní znovu, po dvouleté přestávce, o 8 účastnících. Předpokládaná frekvence je 4 - 6 turnajů ročně. Další turnaj proběhne v lednu a už nyní je zřejmé, že o tento podnik asi bude zájem...