Úvod
Úvod
Kde nás najdete
Novinky
Novinky
Šachové novinky
Ubytování
Akce
Knihovna
Umělecká tvorba
Faktografie
Šachy
Aktuality - Šachy
Velmistr odpovídá ...
Portál pro rozhodčí
Fórum
Spolupracovníci
Tréninkové materiály
Úspěchy ŠK Strmilov
Korespondenční Šach
Problémový Šach
Kontakty
Odkazy
Pikomat
PraSe
Přihlásit se
NULOMAT
Vilém Vácha
Bylo nebylo, za devatery horami, devatery údolími s devatery řekami a devatery moři, byla bájná stará země, která byla souostrovím mnoha ostrovů ve velkém vodním světe devatera moří MATEMATIKOV.
Bylo to velké souostroví velmi mnoha ostrovu s členitým pobřežím a různorodým povrchem kopcovitým, až velehornatým či rovinným jak pánev, mezi kterými bylo mnoho průlivu, zálivů a soutěsek.
Na těchto prapodivných bájných ostrovech žili prastarý příbuzný gryfů tzv.antičtí gryfové alias OPINICUSGYFOVÉ. Měli tělo sice jako gryf, ale měli velký dračí krk s dračím jeho hřebenem vzadu a čtyři lví tlapy, kterými byli podobní opinicusům.
Pro dlouhou chvíle zde začali všechno počítat, ale protože byli velmi inteligentní tak z toho udělali složitou matematiku.
Měli rádi matiku což dokládá na tom to ostrově sčítaní, odčítaní, dělení násobení, mocniny, odmocniny, integrály, charakteristiky, matice, logaritmy, celá, zlomková, kladná záporná, racionální i iracionální čísla, které stále používali, ale i množiny se svými podmnožinami a průniky atd. Jejich souostroví bylo ve tvaru nuly. A tak vytvořili jednu jeho část jako kladná zatímco druhá jeho část jako záporná. V sumě to však stále dávalo nulu.
Každý ostrov si pojmenovali např. ten největší byl NULOMAT ostatní MÍNUSOV, PLUSOV, VECTROROV, POMNOŽINOV, MNOŽINOV, NASOBILOVNÍK, DĚLOVNÍK, LOGARTAK, MOCNINOV, ODMOCNINOV, MATICOVNÍK, POKOMATOVNÍK.
Tak tam stále dlouho nekonečně soutěžili, v různých matematických svých soutěžích mezi sebou a byli tak velmi šťastní, jak bystré měli mozky.
Na počest svých soutěží začali tam stavěli své pomníky, které byly sochami ve tvaru čísel. Tyto monumentální pomníky zdálky vítali okolní mořeplavce. Tak se tomu začalo lidově říkat ČÍSELNÉ OSTROVY.
Tak se zrodila čísla, které mořeplavci jedoucí kolem okoukali a přinesli do svých zemí a tam se na souších šířily dále.