Úvod
Úvod
Kde nás najdete
Novinky
Novinky
Šachové novinky
Ubytování
Akce
Knihovna
Umělecká tvorba
Faktografie
Šachy
Aktuality - Šachy
Velmistr odpovídá ...
Portál pro rozhodčí
Fórum
Spolupracovníci
Tréninkové materiály
Úspěchy ŠK Strmilov
Korespondenční Šach
Problémový Šach
Kontakty
Odkazy
Pikomat
PraSe
Přihlásit se
Poňuchňal
Vilém Vácha
Proč se říká, že pečení holuby létají do úst, je celkem jasné, dle níže uvedené legendy.
Byla nebyla země MULTY KULTY. Žili v ní lidé s rohy. Byly to lidé MULTY KULTY. Byly zvláštní nejen tím že jim na čele rostli velké 2 přímé ostré rohy, ale také uvažovaní. Chtěli být ještě více zvláštní, rohy jim nestačili. Chtěli být jako rarita a centrum výstřednosti. Uzákonili že je nutno pozitivně diskriminovat zvláštnosti menšin. Proto založili státní strukturální fondy rozvoje zvláštností MULTY KULTY vše druhu. Díky těmto fondům zde vznikly silné politické strany hrdě nesoucí své kdysi diskriminované společenské charakteristiky menšin:
Stana svobodných smraďochů,
Demokratická strana opilců,
Pokroková strana zlodějů,
Socialistická strana korupce a
Strana milujících kanibalů.
Dostali se tam i do parlamentu a následně ve volbách se střídali. Nakonec vyhrála Strana milujících kanibalu. Její volby byli jednoduché odpůrce uvnitř strany i vně vždy sežrali, ale s láskou oblizovali kosti svých protivníků, což byl nezvykle obohacují kulturní fakt, dle jejich veřejných medií. Od té doby se říká v přeneseném významu, že by se někdo sežral nebo sarkasticky celou láskou by se sežrali.
Toho času žili levharti za jižním hranicí této země v savanách, kterým bylo líto, že musí lovit savanou vyzáblé kusy zvířat, zatímco v zemi MULTY KULTY se mají dobře, protože žerou lidské maso.
Levharti si zašli za čarovným hranatou koulí, duhovým kamenem (víceméně to byl spíše velký balvan či malá skála), která je i kulatou kostkou zv.POŇUCHŇAL uprostřed těchto savan. Levharti velmi slušně prosili POŇUCHŇALA, aby se měli lépe ve své ponížené laskavé žádosti.
POŇUCHŇAL z levhartů dle jejich přání vyrobil velmi nebezpečné masožravce, s vysokou odbornou specializací a doporučil jim přestěhovat se do MULTY KULTY.
Tak vznikli z levhartů: Boryone (lvi s rybí ploutví na hřbetě a rohy na hlavě), ale někteří leopardi chtěli víc tak z nich u dělal Dvojtělové lvi (Lion bicorporate) a dokonce trojtělové lvi (Lion tricorporate). Tj.měli 2x až 3 x větší kapacitu žraní díky počtu svých těl.
Hned se Boryone, Lioni bicorporate a Lioni tricorporate vydali nastavit nové kulturní vztahy do země MULTY KULTY, řekli že jsou menšinou přistěhovalců a že se jim musí věnovat. V MULTY KULTY byli štěstím bez sebe, že mají novou raritu, která obohatí jejich demokracii.
Boryone, Lioni bicorporate a Lioni tricorporate požírali celkem bez námahy rohaté lidi, a ti jim ještě děkovali, jak je krásně obohatili novým druhem lidožroutství. Boryone, Lioni bicorporate a Lioni tricorporate měli velkou radost z jednoduchého lovu.
Když Boryone, Lioni bicorporate a Lioni tricorporate sežrali poslední rohaté lidi, tak jim POŇUCHŇAL, vyčaroval kouzelné stromy, které plodí maso, pro ně jako jednohubky o velikosti holuba, co samo láskyplně a jemně padá do úst, jako když lítají holuby. Od té doby se říká že pečení holuby létají do úst.
Boryone, Lioni bicorporate a Lioni tricorporate si vzali celou zemi MULTY KULTY za svou a připojili ke svým savanám a jen se již povalovali pod stromy plodící maso a byli spokojení, jak to pro ně dobře dopadalo.
Na počest svého vzoru hranaté koule neboli kulaté kostky, duhového kamene POŇUCHŇAL spojené území MULTY KULTY a svých SAVAN pojmenovali jednotě zemí POŇUCHŇAL.